Kariyer

Dayanışma ve sürekli gelişim ilkeleriyle güçlü bir aile, güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Çalışanlarımıza adil ve fırsat eşitliği sağlayan bir ortam sunarak, sürekli gelişim ve aile odaklı bir kurum kültürü oluşturuyoruz.

Lila Kozmetik olarak, değerlerimize uygun, nitelikli hizmet anlayışını, yenilikçi yapımızı ve müşteri odaklı yaklaşımımızı benimseyerek, yurt içinde ve yurt dışındaki yüzlerce çalışanımızla şirketimizi büyütüyoruz. İnsan kaynağının gerçek sermaye olduğuna olan inancımızı “İşinde ve Özünde İnsan” felsefesiyle birleştiriyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızla dayanışma ve paylaşıma açık, kariyerini yükseltmek isteyen, düşünce ve fikirlerini özgürce ifade edebilen, yeniliklere açık ve işbirliğine önem veren bireylerle çalışmayı önceliğimiz olarak benimsiyoruz. İnsan Kaynakları politikamızda, çalışanlarımıza adil yaklaşmak, fırsat eşitliği sağlamak, açık iletişim kurmak ve yenilikçi fikirlerden yararlanmak temel prensiplerimiz arasında yer alıyor.

İşe alım sürecimizde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere ek olarak, adayların değerlerimizle uyumlu tutum ve davranışlara sahip olmasına özen gösteriyoruz. Eğitim ve gelişim konusunda, sektörümüzün ve işimizin insan odaklı olması nedeniyle farklı öğrenme araçlarıyla desteklenen programlarla sürekli gelişimi sağlamaya önem veriyoruz.

Kariyer yönetimi anlayışımız, her çalışanın kendi yeteneklerine sahip olduğuna inanarak, kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamı hazırlamayı amaçlamaktadır. Performans yönetimi sürecimizde, adil, objektif ve ölçülebilir bir sistemle çalışanlarımızı değerlendiriyor ve onlara rehberlik ederek iş hedeflerine ulaşmalarında destek oluyoruz.

Çalışanlarımızın aileleri, kurum kültürümüzün güçlenmesinde önemli bir etken olarak kabul edilir. Bu nedenle, insan kaynakları uygulamalarımızın odak noktasına aileleri de alarak daha güçlü bir kurum kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz.

İnsan kaynakları başvuru formu için tıklayın.