Umut, ışık, bilinç olmak…

Şefkat ve merhametin evrensel bir dil olduğuna olan inancımız ile hareket ediyor ve vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden daha güzeli yoktur düsturuyla projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Mehmet Esra Cansız Vakfı olarak, modern hayatın şekillenmesine öncülük eden yeni keşifleri destekleyerek, toplumun daha iyi yaşam standartlarına ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Temel değerlerimiz arasında adalet, şefkat, merhamet, vefa, dürüstlük, şeffaflık, yardımlaşma, paylaşma, sevgi ve saygı ilkelerini benimsiyoruz. Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirerek umut, ışık ve bilinç olmayı hedefliyoruz.

Geçmiş deneyimlerimizi modern bir vizyonla birleştirerek, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sunma geleneğimizi sürdürüyoruz. Üniversite öğrencilerine burs sağlayarak gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunuyoruz. Eğitim alanındaki faaliyetlerimizle modern eğitim kurumlarının açılmasını destekleyerek geleceğe aydınlık yollar açmayı amaçlıyoruz.

Günümüzün hızla değişen dünyasının gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, teknolojiyi ve kültürel değerleri birleştirerek yaşamlara dokunmayı hedefliyoruz. Doğru bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak ve deneyimli profesyonellere ulaşımı sağlamak misyonumuzun bir parçasıdır. Aile, eğitim, kültür-sanat, sağlık, burs ve spor destekleri gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkesini gözeterek, ormanları, doğal kaynakları ve temiz enerji kaynaklarını koruma amacı güden projelere katılarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz.

Tüm bu ilkeler doğrultusunda, toplumsal sorumluluk, kültürel koruma, eğitim, sağlık ve çevre koruma alanlarında entegre bir yaklaşımla sürdürmeyi, bireylerin daha iyi bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Vakfımızın faaliyetlerini mehmetesracansizvakfi.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.